SoHo

SoHo SoHo

SoHo är ett område på södra Manhattan och en förkortning för South of Houstoneller alt. South of Houston Street. Ligger mellan Houston Street i norr, Lafayette Street i öst, Canal Street i syd och Sixth Avenue i väst. Stadsdelen har blivit en av stadens mest populära att leva i. Priser har stigit och många hus har renoverats för att ge exklusiva boenden för stadens yngre elit.

SoHo har ett rikt kulturliv och är ett populärt kvarter för trendig shopping med unika kläder, antikviteter och annat. Därtill god mat och många barer.

Foto: By Beyond My Ken (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0-3.0-2.5-2.0-1.0)], via Wikimedia Commons