One World Trade Center

One World Trade Center One World Trade Center

One World Trade Center … läs på lite här innan ditt besök. 3/11 2014 öppnades Manhattans och hela USA:s högsta byggnad. Det tog 13 år av sorg, bråk och väntan efter terrorattacken den 11 september 2001. Det är ett arkitektoniskt mästerverk 104 våningar högt, täckt i glas och har kostat 30 miljarder kronor. Enligt arkitekten är konstruktionen uppbyggd av stålförstärkt betong och så "terrorattacksäkrad" den kan bli.

Lite drygt 3000 personer kommer så småningom att arbeta här.

Foto: By Joe Mabel (Flickr) [CC BY-SA 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)], via Wikimedia Commons