MoMA Museum of Modern Art

MoMA Museum of Modern Art Foto: Alex Lopez, NYC & Co

MoMA Museum of Modern Art: MoMA, är ett konstmuseum på Manhattan i New York. Det invigdes 1929 och är inrymt i en tekniskt avancerad byggnad och innehåller amerikansk och europeisk konst från 1870 och framåt. Vidare arkitekturmodeller, affischer, möbler, barnteckningar, film och fotografier.

Museet försöker vidga konstens konventionella gränser. Dels genom att gå utanför traditionen (måleri och skulptur) i samlandet. Dels genom tillfälliga utställningar av unga och experimenterande konstnärers verk, filmvisning och happenings. Representerade konstnärer: Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Salvador Dalí, Piet Mondrian, Claude Monet, Henri Matisse, Paul Cézanne, Frida Kahlo och Andy Warhol.