Harlem

Shiloh Baptist Church Shiloh Baptist Church

Harlem Söndag förmiddag skall du absolut besöka Harlem och uppleva en verkligt medryckande Gospelkonsert. Besök aldrig en kyrka i Harlem som turist på egen hand. Kyrkorna har oftast strikta oskrivna regler om inträde och klädkod. De flesta kyrkor i Harlem välkomnar inte turister. Om du har tur och hittar

en kyrka som är öppen en söndag morgon och som tar emot turister, då är det säkert lång kö för att komma in. Så välj guidad tur, det är både roligt och informativt samt en kulturell upplevelse!

Foto: By Beyond My Ken (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0-3.0-2.5-2.0-1.0)], via Wikimedia Commons