United Nations - FN

United Nations - FN United Nations - FN

En mellanstatlig organisation som grundades 24 oktober 1945 för att främja internationellt samarbete. Från start 51 suveräna stater som medlemmar, nu 193 medlemsstater. Alltså nästan världens samtliga självständiga nationer. Organisationens namn går tillbaka till Förenade nationernas deklaration (engelska: Declaration by United Nations) från 1 januari 1942.

Där anslöt sig regeringarna från 26 allierade länder till den brittisk-amerikanska Atlantdeklarationen. Och förband sig till principer om hur de skulle agera under det pågående andra världskriget och den kommande freden. När krigets segrarmakter i San Francisco 26/6 1945 skrev under stadgan, antogs namnet "United Nations". Det ligger längs East River och är en internationell zon. De 193 flaggorna framför byggnaden representerar medlemsländernas strävan att tillsammans arbeta för fredliga lösningar på konflikter.

Foto: Av Stefano Corso, User:Pensiero (Eget arbete) [Attribution], via Wikimedia Commons