Cathedral of Saint John the Divine

Cathedral of Saint John the Divine Cathedral of Saint John the Divine

Cathedral of Saint John the Divine .. anses vara världens största katedral, därtill världens största protestantiska kyrka. Ligger på 1047 Amsterdam Avenue (mellan West 110th Street och 113 Street) och byggdes med början 1892. Under sina dryg hundra år har den genomgått många stilistiska ändringar. Natten mot 18/12 2001 förstördes stora delar i en brand. Massivt restaureringsprojekt 2005-2007 innan kyrkan kunde återinvigas 2008.

 

Foto: Av Chris06 (Eget arbete) [CC0], via Wikimedia Commons